Be845011 87e9 4d3e 87c6 ba26200e993d

Tommi Vasankari: "Nyt on aika satsata elintapaneuvontaan"

Liikunnan sijaan tulisi puhua mieluummin liikkumisesta.

K

K-instituutin johtaja Tommi Vasankari toteuttaa käytännössä sitä mistä puhuu. Pienillä päivittäisillä valinnoilla, kuten jättämällä auton kilometrin päähän kokouspaikasta, hän täyttää omaa liikkumistavoitettaan.

”Liikkuminen on kova juttu, se mukautuu arkeeni”, entinen kestävyysjuoksija Vasankari innostuu.

Vasankari kuuluu niiden suomalaisten joukkoon, joilla liikuntasuosituksista kestävyysliikunnan määrä täyttyy hyvin. Sen sijaan lihaskunnon ja liikehallinnan kehittämisen osuus täyttyy nipin napin. Vain 11 prosenttia suomalaisista liikkuu suositusten mukaan. Aikuisväestölle suositellaan kestävyysliikuntaa viikossa vähintään 2 t 30 minuuttia reippaalla tasolla. Lihaskuntoa ja liikehallintaa tulisi tehdä vähintään 2 kertaa viikossa 20 minuuttia kerrallaan. Vasankari tunnistaa suositusten toteutuksen haasteellisuuden.

”Suomalaiset ovat tottuneet käymään lenkillä, mutta eivät kuntosalilla”, hän kärjistää.

”Lisäksi ihmiset mieltävät asian niin, että nyt pitäisi harrastaa liikuntaa. Meidän pitäisi luopua liikunta-sanasta ja puhua liikkumisesta.”

Syksyllä julkaistaan uudet liikuntasuositukset, jotka ottavat huomioon monipuolisesti kaiken liikkumisen.

Tuoreen selvityksen mukaan vähäinen liikkuminen, runsas istuminen ja huono kunto aiheuttavat yhteiskunnalle vähintään 3 miljardin euron vuotuiset kustannukset. Laskelmissa otettiin huomioon terveyden- ja sosiaalihuollon kustannukset ja tuottavuuskustannukset ja näiden lisäksi tuloverojen menetys, maksetut työttömyysturvaetuudet ja syrjäytymisen kustannukset.

"MEIDÄN PITÄISI LUOPUA LIIKUNTA-SANASTA JA PUHUA LIIKKUMISESTA."

”Euro on paras konsultti näissä asioissa. Jos satsaamme ennaltaehkäisevään toimintaan, säästöt ovat melkoiset.”

UKK-instituutin VESOTE-hanke on nostanut ennaltaehkäisevän toiminnan uudelle tasolle 11 sairaanhoitopiirissä. Hankkeessa rohkaistaan terveys- ja sote-alan ammattilaisia ottamaan puheeksi terveelliset elintavat; liikunta, ravinto ja uni. Lisäksi hankkeessa hyödynnetään uutta liikemittaria, joka mittaa liikkumista ja unen määrää sekä riskitekijöitä tyypillisimmille kansansairauksille.

”Objektiivinen mitattu tieto ei pelasta kaikkea, mutta se mahdollistaa hedelmällisemmän tietopohjan elintapojen muuttamiselle ja motivoi ihmisiä eteenpäin.”

Mainos