81d45074 22f3 4a89 a3e2 0b3437668cec

EU:n Leader-toimintatapa tuo asukaslähtöisyyden myös kaupunkeihin

Leader on toimintatapa, jolla kehitetään ihmisten asuinympäristöjä. Asukkaat aktivoituvat, kun paikallisten yhteisöjen hankkeet saavat Leader-tukea.

P

arasta Leaderissä on se, että se toimii. Kun hankintoihin löytyy raha, paikalliset lähtevät talkootöihin saadakseen skeittipuiston tai agilityhallin, ulkoliikuntapaikan tai pitkospuut. Miksei metodia voisi käyttää kaupungeissakin? Leaderin rajautuminen maaseudulle on johtunut rahoituksen antajasta – Euroopan maaseuturahastosta - ei toimintatavan luonteesta. Leader-toimintaa onkin kokeiltu jo kaupungeissa, kuten Kouvolassa. Siellä Uusi tapa toimia -hanke on auttanut yhdistyksiä kehittämään toimintaansa ja parantanut yhteisen kokoontumispaikan toimivuutta.

Kaupungin kanssa yhteistyössä on avattu Porukkatalo, jossa useat yhdistykset kokoontuvat. Talolle on tulossa myös kahvila, jonne kuka tahansa voi piipahtaa.

”Toivomme, että Porukkatalosta tulisi spontaani kohtaamispaikka lähialueen asukkaille. Lisäksi kun yhdistykset kokoontuvat samassa talossa samaan aikaan, syntyy uusia ideoita”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Tanja Rautavirta.

"LISÄKSI KUN YHDISTYKSET KOKOONTUVAT SAMASSA TALOSSA SAMAAN AIKAAN, SYNTYY UUSIA IDEOITA."

Porukkatalo toimii pitkälti samalla tavoin kuin maaseudun kylätalot. Spontaaneille kohtaamispaikoille olisi kaupungeissa tilausta, sillä niissä yhteisöllisyys rakentuu enemmän harrasteyhteisöjen varaan kuin maaseudulla. Leader on mahdollisuus lisätä yhteisöllisyyttä ilman, että tarvitsee olla kiinnostanut tietystä harrastuksesta – kiinnostus omaan asuinalueeseen riittää.

”Leader on kannuste saada ihmiset aktivoitua. Metodi toimii, koska voimme tarjota yhdessä tekemiselle porkkanan: kun talkootyö on tehty, valmis tuotos jää yhteisön iloksi. Kaupungeissa Leader luo matalan kynnyksen yhteisöllisyyttä paitsi toiminnalla, myös luomalla yhteisiä kokoontumispaikkoja”, kertoo Suomen Kylät ry:n Leader-asiamies Heli Walls.

leadersuomi.fi

Mainos