8235fc6d fe12 40c1 8925 7d5d3eab5805

Kokeiluilla kestäviä ratkaisuja

Maailman muutokset ovat monisyisiä ja muutoksen suuntia on vaikea ennustaa. Tästä syystä ennen toimenpiteiden laajempaa käyttöönottoa niitä on hyvä kokeilla.

A

jassamme vaaditaan demokratian uudistumista, ja julkishallinnon lisäksi myös kansalaisia toivotaan mukaan kehittämistyöhön. Kokeilut nähdään välineinä edistää osallisuutta ja kansalaisdemokratiaa. Arki on täynnä haasteita, joita virkamieskunta ei pysty päivätyönään ratkomaan. Tarvitsemme rohkeita kokeilijoita, jotta haasteisiin löydetään kestäviä ratkaisuja.

"TARVITSEMME ROHKEITA KOKEILIJOITA, JOTTA HAASTEISIIN LÖYDETÄÄN KESTÄVIÄ RATKAISUJA."

Kokeilunpaikka.fi on verkkoalusta, johon kuka tahansa voi ehdottaa haastetta, ideaa, kokeilua ja kertoa kokeilujen oppeja. Valtioneuvoston kanslia ja Motiva Oy työstävät yhdessä keinoja kokeilutoiminnan vauhdittamiseksi.

Kokeilun paikka madaltaa kynnystä osallistua rahoitushakuihin. Tällä hetkellä haemme tekoälyaiheisia pienkokeiluja ja syksyllä työllisyyttä edistäviä kokeiluja.

Kokeiluja toteuttavat aina yksittäiset ihmiset, jotka saavat aikaan muutoksen. Kokeilun paikka on mahdollisuus pohtia, miten haluamme kehittää yhteiskuntaa, lähiympäristöä ja osaamistamme.

kokeilunpaikka.fi

Mainos