A32b1e4f 227e 48f3 9fbe 3492d84154c9

Tulevaisuuden koodarit, insinöörit ja tutkijat koulutetaan nyt

Tiedekoulussa lapset oppivat tiedettä ja teknologiaa jo 4-vuotiaasta alkaen. Lapsia ja nuoria opetetaan käyttämisen sijaan hallitsemaan ja kehittämään laitteita sekä keksimään uutta. Parhaimmillaan oppiminen tulee osaksi arkea, jolloin lapsi näkee laajasti tieteen ja teknologian tuomat mahdollisuudet ja osaa hyödyntää niitä.

T

iede- ja teknologiakasvatus on juuri nyt kuuma puheenaihe kun Suomea ollaan viemässä OKM:n toimesta tiedekasvatuksen kärkimaaksi. Tiedekoulun toimitusjohtaja Maria Leivo pitää tavoitetta hyvänä, mutta keinoja riittämättöminä. ”Tieteestä ja teknologiasta kiinnostuneet lapset tarvitsevat enemmän jäsennettyä sisältöä, ohjattua opetusta ja struktuuria tiede- ja teknologiaoppimisensa tueksi. Muutama ohjelmointitunti tai kertaalleen kasattu robotti eivät riitä tekemään lapsesta tulevaisuuden koodaria tai tutkijaa. Teknologian ja tieteen oppiminen ja hallinta vaatii soveltamista, käytännön kokeilemista, ajattelua, ongelmanratkaisua, keskustelua ja teknologista luovuutta sekä toistoa.”

Tiedekoulussa lapset kokoontuvat kerran viikossa harrastamaan tiedettä ja teknologiaa pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti. ”Tiedekoulussa on kolme oppimispolkua: robotiikka, ohjelmointi ja luonnontieteet. Lapsi voi valita niistä itselleen sopivan oppimispolun ja harrastaa itselleen mielekästä aihepiiriä 4-vuotiaasta aina 16-vuotiaaksi asti. Toiminnassamme mukana olevat 14-vuotiaat lapset ohjelmoivat jo kuin insinöörit”, tiivistää Maria Leivo.

TEKNOLOGIAN JA TIETEEN OPPIMINEN JA HALLINTA VAATII SOVELTAMISTA, KÄYTÄNNÖN KOKEILEMISTA, AJATTELUA, ONGELMANRATKAISUA, KESKUSTELUA JA TEKNOLOGISTA LUOVUUTTA SEKÄ TOISTOA.

Tiedekouluja toimii tällä hetkellä 30 eri toimipisteessä pk-seudulta Oulun korkeudelle. Toiminta on kasvanut voimakkaasti kysynnän mukana. ”Myös yritykset ovat aktiivisia meidän suuntaamme”, kertoo Maria Leivo. ”Yrityksissä nähdään, että nyt ollaan luomassa edellytyksiä tulevaisuuden Suomen menestymiselle panostamalla lasten tiede- ja teknologiaosaamiseen. Tieteen ja teknologian parissa työskentelevät vanhemmat näkevät mihin tulevaisuus on kehittymässä ja ymmärtävät osaamisen tärkeyden lastensa tulevaisuuden kannalta. Näitä tavoitteita me haluamme olla tukemassa, sillä tulevaisuuden koodareiden, insinöörien ja tutkijoiden kiinnostus tiede- ja teknologiaosaamiseen on heräteltävä jo lapsuudessa. Tutkimalla, yrittämällä ja erehtymällä lapsi oppii oikeasti soveltamaan käytännössä sitä mitä on oppinut, kehittämään uutta ja innovoimaan.”

Mainos