939e5e61 6a69 4f12 804e af1110003793

Pitkäjänteinen asuntopolitiikka on segregaation ehkäisyn avain

Erilaisten asumismuotojen tarjoaminen samalla alueella on tärkeää, jotta asuinympäristö pysyy monimuotoisena.

A

suntosäätiö on kuuden kansalaisjärjestön vuonna -51 perustama säätiö, joka perustettiin asuntopulan voittamiseksi ja yleisen asumistason kohentamiseksi. Nykyään se omistaa myös Asokodit ja edelleen toiminnan ydin on kohtuuhintaisen asumisen tarjoaminen erilaisiin elämäntilanteisiin. Säätiön yksi tärkeimmistä missioista on sosiaalisen segregaation eli alueen yksipuolistumisen ehkäiseminen.

”Tarjoamalla erilaisia asumismuotoja, kuten omistusasuntoja, asumisoikeusasuntoja ja vuokra-asuntoja, samalla alueella, voidaan tasapainottaa aluerakennetta ja ehkäistä ongelmien syntyä”, kertoo konsernijohtaja Esa Kankainen.

Ruotsissa segregaation lieveilmiöt ovat menneet niin pitkälle, että niiden selvittäminen itsessään on jo ongelmallista. Kasautuneet ongelmat ovat eskaloituneet levottomuuksina ja häiriökäyttäytymisenä. Kankaisen mukaan Suomessa on onneksi herätty naapurin tilanteeseen ja lähdetty vaikuttamaan alueisiin, joilla riski ongelmiin voisi syntyä.

“ERILAISET ASUMISMUODOT TASAPAINOTTAVAT ALUERAKENNETTA JA EHKÄISEVÄT ONGELMIEN SYNTYÄ.”

”Jos alueella on esimerkiksi paljon vuokra-asuntoja, joku vanha rakennus on saatettu purkaa ja tilalle rakentaa omistusasuntoja tai asumisoikeusasuntoja. Suuria asuntoja voidaan muuttaa yksiöiksi tai kaksioiksi, tai päinvastoin, mikä auttaa alueen asuntojakauman monipuolistamisessa”, Kankainen selventää monimuotoisuutta tukevia keinoja.

Helpointa ennaltaehkäistä segregaatiota on jo suunnitteluvaiheessa kaavoittaa uusi alue hallintomuodoiltaan monipuoliseksi. Kankainen toivoo enemmän toimijoiden yhteistyötä, toiminnan pitkäjänteisyyttä ja sitä, että kaupungit ottaisivat entistä vahvemmin uusien alueiden suunnitteluun mukaan toimijat sekä antaisivat heille vapaammat kädet. Helsingin Sompasaaren kortteli on Kankaisen mukaan hyvä esimerkki toimivasta suunnittelusta.

”Urakoitsija tekee vapaarahoitteisen myytävän kohteen, me asumisoikeus- ja hitaskohteet ja ryhmärakennuttamishankkeena tehdään talo 40 perheelle. Ei kerralla liikaa myytävää, asumisoikeutta tai vuokrattavaa eikä myöskään asumista työmaan keskellä.”

Mainos