65114250 56e3 456c a0c8 c98722e3541f

Kyberturvallisuus on älykaupungin kriittisintä infrastruktuuria

E

lämme yhä voimakkaammin datan ja siitä johdettavan päätöksenteon varassa ja hyödynnämme yhä moninaisemmin kehittyviä palveluita. Älykäs kaupunkiympäristö luo moniulotteisena kokonaisuutena mahdollisuuksien ekosysteemin.

Siinä yhdistyvät älykkäät mobiili-, ympäristö-, talous- ja liikenneratkaisut, asuminen sekä hallinto, ja sen rakentuminen sekä jatkuva kehitys tulee mahdollistaa kestävällä ja vastuullisella tavalla. Teknologialla on tässä tärkeä rooli, mutta tärkeintä on ihmisen luottamus yhteiskuntaa ja asuinympäristöään kohtaan.

Älykäs ympäristömme täyttyy jo erilaisista sensoreista ja IoT-ratkaisuista, jotka palvelevat meitä ja viestivät tarpeistamme sekä kaupunkiympäristömme tilasta.

Yhteiskunnan tukirakenne, kriittinen infrastruktuuri muuttuu kokonaisvaltaisemmaksi ja hallitsemattomammaksi, ellemme aidosti tunnista uusien ratkaisujen riskejä ja väärinkäytön mahdollisuuksia. Turvallisuutta ylläpitävien ratkaisujen edistäminen vaatii aktiivisia toimenpiteitä, ja turvattomien tietojärjestelmien haltuunotto vaatii yhä enemmän voimavaroja.

Vastuu tietoyhteiskunnan turvallisuudesta ei ole vain järjestelmien valmistajilla ja myyjillä tai viranomaisilla, vaan meillä kaikilla. Aktiivinen vaikuttaminen ja valinnanvapaus ovat digiajan voimakkaimpia riskienhallintakeinoja.

Palveluntarjoajien vastuu on toteuttaa koko elinkaarensa ajan turvalliset ratkaisut. Kyse on nykyajan yritys- ja yhteiskuntavastuusta, jossa luottamuksen merkitys kasvaa koko ajan.

Jani Arnell
Director, Leader of Digital Security
PwC

Mainos