Df5309ce 3294 4512 a66f 6464ef8d1205

Vaikuttava menneisyys - valoisa tulevaisuus

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty täyttää sata vuotta. Tänään liitto palvelee jäsenistöään modernisti, digiajan mukaisesti.

J

ulkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty oli Kunnallisvirkamiesliitto KVL marraskuuhun 2004 saakka. Toiminnan alkuaikoina jäsenistö koostui pääosin virkamiehistä; nykyisin jäsenistä on naisia peräti 84 prosenttia.

Jäsenten edunvalvontatyö, toiminnan päätarkoitus, ei ole muuttunut sadassa vuodessa. Liiton toiminta sen sijaan on kokenut suuriakin muutoksia. ”Sotien aikaan liitto huolehti jäsenistön elintarvikehuollosta. Tänä päivänä strategiamme on olla osaltamme rakentamassa Euroopan parasta työelämää ja oikeudenmukaisuutta työmarkkinoilla. Edunvalvontatyömme pohjautuu arvoihin, joita ovat jäsenlähtöinen ja osaava palvelu, yhteistyö, nykyaikaisuus ja oikeudenmukaisuus”, kertoo liiton puheenjohtaja Maija Pihlajamäki.

STRATEGIAMME ON OLLA RAKENTAMASSA EUROOPAN PARASTA TYÖELÄMÄÄ JA OIKEUDENMUKAISUUTTA TYÖMARKKINOILLA.

Modernia, vastuullista toimintaa

Verkko- ja Skype-koulutukset, sähköiset kyselyt, sosiaalisen median aktiivinen hyödyntäminen, paikallisyhdistysten omat nettisivut ja Jyty-tuubi-videokanava ovat arkipäivää Jyty:ssä varmistaen oikean, ajan tasaisen tiedon välittymisen. ”Olemme vahvasti kiinni tässä ajassa. Jäsenlehtemmekin ilmestyy myös nettiversiona.”

Vastuullisuus, kansainvälisyys, ihmisoikeudet ja työn tekemisen näkökulma eri puolella maailmaa ovat luonteva osa liiton vaikuttamistyötä. ”Toimimme myös julkisen sektorin liittojen Suomen järjestössä FIPSU:ssa, Eurooppa-tasolla EPSU:ssa ja maailman kattojärjestössä PSI:ssä.”

Jytyn henkilöstö kiertää etenkin juhlavuonna paljon kentällä. ”Syksyllä on runsaasti erilaisia tapahtumia, joista tärkein on sote- ja maakuntauudistuksen vaikutusten seminaari.”

Jäsenistön tarpeet muuttumassa

Jäsenistön huolet ovat ajan mukaisia, mikä käy ilmi tuoreesta juhlavuoden kunniaksi teetetystä kattavasta kyselystä. ”Työn pirstaloituminen ja pätkätyöt eivät enää takaa sitä, että palkkatulot riittävät elämiseen. Myös työn painopiste ja sisältö muuttuvat vauhdilla. Ammattijärjestötoiminnalla on vah-va sijansa, ei ainoastaan etujen valvojana vaan myös laadukkaamman työelämän edistäjänä”, Maija Pihlajamäki muistuttaa.

Sote- ja maakuntauudistuksen myötä myös Jyty:n suunta on kohti suurempia kokonaisuuksia. ”Yhdistyksiä on koottava suuremmiksi. Paikallinen edunvalvonta ei ole vähenemässä vaan päinvastoin.”

Mainos