3620be7d a556 4b1c 8c9b c4d8acf52131

Uudenmaan liitto jakaa EU-rahaa aluetta kehittäviin hankkeisiin

Kaupungit ja kaupunkivetoiset alueet ovat yhä vahvemmin EU:n voimatekijöitä. Uudenmaan liitto kohdentaa EU:n kautta ja muista lähteistä tulevaa rahoitusta aluetta kehittäviin projekteihin, joilla on hyödyntämispotentiaalia myös muualla Euroopassa.

"K

yseessä on innovatiivisille hankkeille suunnattu käynnistysraha, joka toimii vipuvartena synergisessä yhteistyössä yksityis ja esimerkiksi yliopistojen ja kuntien rahoituksen kanssa”, Uudenmaan maakuntahallituksen puheenjohtajana ja Euroopan alueiden komitean ensimmäisenä varapuheenjohtajana toimiva Markku Markkula valottaa.

Uudenmaan liitto on tehnyt kattavan strategiatyön, jonka perusteella alueelle on valittu neljä kärkiteemaa: teollisuuden uudistuminen, terveys ja hyvinvointi, kaupunkien cleantech sekä ihmisten kaupunki.

”Kyse on älykkäästä erikoistumisesta. Näiden kärkiteemojen alle syntyvillä innovaatiolla on nähty suurin potentiaali pärjätä kansainvälisessä kilpailussa”, EUsuhteiden vanhempi neuvonantaja Johanna Juselius valottaa.

"MEIDÄN KAUTTA 281 EUROOPPALAISEN ALUEEN VERKOSTO ON ERI TOIMIJOIDEN TAVOITETTAVISSA."

”Tämä on osa EU:n kattavaa strategiatyötä kestävän kasvun vauhdittamiseksi. Kauttamme 281 eurooppalaisen alueen verkostot ovat eri toimijoiden käytettävissä. Suomalaiset ovat haluttuja kumppaneita kovatasoisen osaamisemme ja luotettavan maineemme vuoksi”, Markkula lisää.

Helsinki Smart Region -yhteistyöalustan avulla erilaiset toimijat hakevat kumppaneita innovatiivisten ideoiden kehittämiseen ja skaalaamiseen sekä myös tarjoavat osaamistaan muiden löydettäväksi. ”Sieltä saa yhteyden meidän asiantuntijoihin, joiden kautta saa monenlaista tukea kehitystoiminnalle, oli kyse esimerkiksi rahoituksen ja sijoittajien hankinnasta tai yhteistyökumppanien etsimisestä. Meillä on runsaasti osaamista myös projektien käynnistämiseen”, Juselius valottaa.

Suomi ja tarkemmin Uudenmaan alue kaupunki- ja maaseutuympäristöineen tarjoaa olosuhteiltaan monipuolisen kokeilualustan uusille sovelluksille ja palveluille.

”Nyt on aika siirtyä suunnittelusta toimintaan. Tehdä oikeissa ympäristöissä kokeiluja, testejä ja pilotointiprojekteja, joita voidaan lähteä skaalaamaan Eurooppaan sopivien kumppaneiden kanssa”, Markkula summaa.

UudenmaanLiitto_2.jpg Uudenmaan alueella keskitytään neljään kärkiteemaan, joiden alle suuntautuvilla innovaatioilla nähdään suurin potentiaali kansainvälisessä kilpailussa.

Helsinki Smart Region -portaalin löydät osoitteesta helsinkismart.fi

Mainos