63a8b239 78e6 44f4 b81d 8920e2dd848f

Mehiläinen: Uutta Suomessa – allianssi tuottaa hyvinvointipalvelut Tampereella

Tampere käyttää ensimmäisenä Suomessa rakennushankkeista tuttua allianssimallia hyvinvointipalveluiden tuottamiseen yhdessä Mehiläisen kanssa.

T

esoman hyvinvointikeskuksen ovi käy tiuhaan. Koululaisryhmä kiirehtii opettajansa johdolla nuorisotilaan. Äiti vie lastaan lääkäriin. Juttua varten haastateltu Tampereen kaupungin hyvinvointipalveluista vastaava johtaja Taru Kuosmanen hakee kirjastosta kirjan tyttärelleen.

Asukkaat ovat ottaneet matalan kynnyksen hyvinvointipalvelut innolla vastaan; ensimmäisen vajaan toimintavuoden aikana heitä kävi keskuksessa noin 220 000.

Keväällä 2018 avatun keskuksen palvelut tuottaa poikkeuksellisesti allianssi, jonka muodostavat Tampereen kaupunki ja Mehiläinen. Vastuu kokonaisuudesta on yhteinen, mutta Mehiläinen vastaa terveysaseman vastaanottopalveluista, aikuisten suun terveydenhuollosta ja ensi vuonna käynnistyvästä tehostetusta palveluasumisesta. Kaupunki vastaa lasten ja nuorten suun terveydenhuollon, lapsiperheiden palvelujen, kotihoidon, kirjaston, lähitorin ja nuorisopalvelujen tuottamisesta.

Kolmantena kumppanina toimii Setlementti Tampere ry, joka hoitaa yhteisökahvilaa ja koordinoi potilasjärjestö-, yhdistys- ja harrastustoimintaa alueella.

”Meillä on hyviä kokemuksia allianssimallista Rantatunnelin ja ratikan rakentamisesta, joten mietimme, miksei se toimisi myös hyvinvointipalveluissa? Allianssi tuo julkisen ja yksityisen sektorin parhaan osaamisen yhteen. Jaamme toiminnan riskit ja hyödyt sekä olemme sitoutuneet yhteisiin tavoitteisiin, joista tärkein on alueen asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen”, Kuosmanen kertoo.

Sopimus on tehty kymmeneksi vuodeksi, ja kaupunki maksaa sen aikana palveluista yhteensä 155 miljoonaa euroa. Tavoitteisiin pääsyä seurataan monilla mittareilla, kuten erikoissairaanhoidon tarpeen vähenemisenä, ensiapu Acutan käyntimäärien laskuna ja yleisenä asiakastyytyväisyytenä. Kun allianssi onnistuu asetetuissa tavoitteissa, kaupunki säästää ja allianssikumppani saa bonusta. Vastaavasti huonoista tuloksista kumppanille tulee sanktioita.

Yhdessä paljon enemmän aikaan kuin erikseen

”On hienoa yhdessä saada aikaan sellaista, johon kukaan osapuolista ei yksin pysty. Allianssin avulla voimme monipuolisesti vaikuttaa asukkaiden terveyteen ja hyvinvointiin sekä rikkoa raja-aitoja palveluiden ja eri sektoreiden välillä”, toteaa Mehiläistä edustava Tesoman hyvinvointikeskuksen johtaja Riikka Helminen.

Hyvä esimerkki löytyy talon kolmoskerroksessa, jossa sijaitsee julkisia perusterveydenhuollon palveluita tarjoava Mehiläisen Oma Lääkärisi Tesoma -terveysasema. ”Teemme täällä perinteistä terveyskeskusta tiiviimpää yhteistyötä suun terveydenhuollon, neuvolan, ikäihmisten palveluiden ja potilasjärjestöjen kanssa. Kevyillä perustason palveluilla, kuten neuvonnalla, autamme asiakkaita niin, että erikoissairaanhoidon ja raskaiden sosiaalipalveluiden tarve vähenee”, Helminen valottaa.

Hyvinvointikeskus on osa Oma Tesoma -hanketta, joka vahvistaa 1960- ja -70-luvuilla rakennetun lähiön elinvoimaisuutta ja hyvinvointia sekä estää syrjäytymistä ja eriarvoistumista.

Lisätietoja antavat:

Riikka Helminen yksikönjohtaja Mehiläinen Terveyspalvelut Oy Tesoman hyvinvointikeskus 040 1775 125 riikka.helminen@mehilainen.fi

Taru Kuosmanen johtaja, hyvinvointipalvelut Tampereen Kaupunki +358 40 7047337 taru.kuosmanen@tampere.fi

omatesoma.net mehilainen.fi tampere.fi Oma lääkärisi Tesoma

Mainos