90f82bc7 920d 47be 9976 9ee297e2e09a

ROHKEUTTA TEHDÄ KESTÄVÄÄ

Kun kiertotaloutta harjoitetaan kapealla sektorilla ja uudenlaisella toimintamallilla teollisuuden ja maatalouden välillä, saadaan teollisuuden sivuvirroista vastuullisesti ja riskittömästi laadukkaita tuotantopanoksia maatalouteen.

R

ohkeus, ekologisuus, empatia, rehellisyys ja aikaansaaminen toteutuvat Soilfoodin kierrätyslannoitteiden myynnissä ja markkinoinnissa. Näiden arvojen takana ovat niin tutkimus- ja tuotekehitys omassa laboratoriossa kuin myös koeviljelmillä ympäri Suomen sekä täysin uudenlainen konsepti teollisuuden sivuvirtojen jalostamisesta.

Yritys tarjoaa mm. metsäteollisuuden ja muiden teollisten toimijoiden sivuvirroille kestävän hyötykäytön ja kokonaislogistiikan.

Soilfoods_digi_2.jpg

Vastuullisuus koko arvoketjussa

”Teemme yhteistyötä vain sellaisissa tuotteissa, jotka aidosti kelpaavat tähän konseptiin. Niissä toteutamme kokonaispalvelumallia”, kertoo Soilfoodin Teollisten palveluiden johtaja Olli Lehtovaara.

”Teollinen asiakas saa takuun siitä, että koko sivujäännös tulee käytettyä. Lisäksi tulee laatutakuu, joka tarkoittaa sitä, että sivuvirta jalostetaan Soilfoodin tuotteeksi, josta vastaamme suoraan maatalouden loppukäyttäjille.

Teollinen asiakkaamme saa keskittyä pääbisnekseensä ja me hoidamme sivuvirrat kokonaisuudessaan, se on meidän bisnestä”, Lehtovaara tiivistää. Vastuullisuus toteutuu monella tasolla ja näkyy koko toiminnan ja tuotteiden kautta. Soilfoodin tuotteiden käyttäminen edistää myös vastuullista kuluttamista, esimerkiksi kun puhutaan hiilen sitomisesta sivuvirran jatkojalosteessa suhteessa hiilen päästämiseen suoraan taivaalle jätöksen polton seurauksena.

”Meidän mallissa sivuvirta esim. kuituliete valmistetaan maanparannusaineeksi, Ravinnekuiduksi, jolloin osa hiilestä sitoutuu maaperään parantaen peltomaan omaa hiilinielua. Tämä on selvästi polttamista ekologisempi vaihtoehto sekä sivuvirran hyödyntämisen että hyötyjen kautta; hiilen sitoutuminen maaperään ravitsee eliöverkostoa ja maan tuottavuus nousee.”

Soilfoods_digi_3.jpg

Toimintamalli on uusi tehdas

Puhutaan aivan uudesta kiertotalouden toiminnasta ja konseptista.

Soilfoodilla ei ole tehdasta, vaan sivuvirrat jalostetaan suoraan joko lähtöpaikoilla, teollisuuden ”takapihoilla” tai maatiloilla. Se on samalla sekä tehokasta että ekologista ja logistisesti ylivoimaista.

Lehtovaara kertoo toimintamallin erikoisuuden perustuvan hajauttamiseen ja tehokkaaseen logistiikkamalliin, jota organisoidaan Soilfoodin omana toimintana.

”Me pystymme tarjoamaan lisäarvoa teollisuudelle maataloushyötykäytön kautta. Sivuvirran käyttäminen materiaalina kiertotaloudessa on ensisijaista verrattuna polttamiseen, jo ihan yhteiskunnallisestakin näkökulmasta.”

soilfood.fi

Mainos