0b2e4100 b165 4297 860b 659ebaaed3b5

Kiertotalous ja uudet liiketoimintamallit kestävän kehityksen perustana

O

lemme siirtymässä kohti aikakautta, jossa ei tuoteta jatkuvasti lisää tavaroita, vaan kulutus perustuu omistamisen sijaan palveluiden käyttämiseen: jakamiseen, vuokraamiseen sekä kierrättämiseen. Materiaaleja ei lopuksi tuhota, vaan niistä syntyy uusia tuotteita. Kiertotalous on myös tärkeä osa ilmastonmuutoksen hillintää.

Kiertotalous on monen suomalaisen suuren yrityksen strategioissa jo nyt mutta erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten osalta tilanne ei ole yhtä hyvä. Yritysten on vaikea irrottautua lineaarisista liiketoimintamalleista, joissa arvoa ja raaka-aineita hukataan. Kiertotalouden kannalta avainasemassa onkin osaamisen vahvistaminen. Kiertotaloutta viedään tällä hetkellä osaksi opetusta kaikille koulutusasteille peruskouluista yliopistoihin osana Sitran laajaa opetuskokonaisuutta. Näiden tulevien kiertotalousnatiivien myötä yritysten liiketoimintamallit tulevat muuttumaan.

Kiertotalous on jo nyt kannattavaa liiketoimintaa. Hyviä esimerkkejä edelläkävijäyrityksistä tarjoaa Sitran Kiertotalouden kiinnostavimmat -yrityslista, jossa on lähes 100 yritystä mukana. Käytännön tasolla liiketoimintakokeiluita tehdään esimerkiksi Sitran ja Teknologiateollisuuden Kiertotaloudesta kasvua teknologiateollisuuteen -hankkeessa, jossa on mukana 50 yritystä valmistavan teollisuuden alalta.

Yksi haaste on kuitenkin yli muiden: erityisesti globaaleilla markkinoilla kiertotalouden ratkaisuita on vaikea tehdä yksin. Tarvitaan koko arvoketjun yhteistyötä.

Kari Herlevi
Johtava asiantuntija, Kiertotalous, Sitra

Mainos