A9e92f5d 0e46 43e5 abf8 4021cd55eef1

Lehto raivaamassa rakennusalan digitaalista murrosta

Kovassa kasvuvauhdissa oleva Lehto Group haluaa nostaa rakennusalan tuottavuuden kasvuun uudistamalla rohkeasti toimintatapojaan digitalisaation tukemana.

L

ehdon talousohjatun rakentamisen toimintamalli on ollut menestys. Lehdossa suunnittelu ja tuotanto on integroitu ja tuotantoketjua johdetaan itse. Lehto hyödyntää toistettavia vakioratkaisuja sekä innovatiivista moduulien esivalmistusta omilla tehtaillaan.

Rakennuksen tietomalli on digitaalinen 3D-malli, jossa on geometriatiedon lisäksi tietoa rakennuksen ominaisuuksista ja rakennusprosessista. Rakentamisen kustannuksista noin 80 % syntyy suunnittelupöydällä tehdyistä ratkaisuista.

”Tietomallintavan suunnittelun avulla virheet huomataan jo aikaisin, jolloin työmaavaiheessa ei synny yllättäviä ongelmia”, Lehto Groupin digijohtaja Tiina Talvitie kertoo.

Lehto_2.jpg Tiina Talvitie tuli Lehdolle vuodenvaihteessa 2017 kehittämään tietomallinnuksesta yritykselle kilpailuetua.

”Kun tietomalleissa on tarkoituksenmukainen tarkkuus ja tietosisältö, niitä voidaan hyödyntää edelleen laskennassa, hankinnassa, tuotannonjohtamisessa sekä työnohjauksessa työmaalla. Talousohjatun tietomallintamisen avulla tieto virtaa prosessin vaiheesta toiseen ja hukkaa poistetaan”, Talvitie jatkaa.

”Me haluamme hyödyntää tietomalleja koko elinkaaressa aina rakennuslupakäsittelystä kiinteistön elinkaaren hallintaan. Toimintatavan uudistamisella saadaan rakennusalan paikallaan polkenut tuottavuus kasvuun”, Talvitie kuvailee.

Lehto valmentaa omat tietomalliosaajat

Lehto on käynnistänyt LEKA-akatemian, jossa yhteistyössä Metropolian kanssa valmennetaan tietomallintamisen perusosaajia. Lisäksi Lehto valmentaa sisäisesti syvemmän tason osaajia talousohjatun toimintamallinsa mukaisesti eri rooleihin. LEKA-akatemiaan on heinäkuuhun 2018 mennessä osallistunut noin 500 henkeä.

”Tietomallinnuksen osaajia on ollut vaikea löytää työmarkkinoilta, minkä vuoksi olemme halunneet itse ottaa härkää sarvista valmentamalla omat osaajamme. Samalla kehitämme koko alalle uutta, digitalisaation perustuvaa toimintatapaa.”

TOIMINTATAVAN UUDISTAMISELLA SAADAAN RAKENNUSALAN PAIKALLAAN POLKENUT TUOTTAVUUS KASVUUN.

Lehto on käynnistänyt myös yhdessä Vantaan, Järvenpään ja Hyvinkään rakennusvalvontojen kanssa pilottiprojektin tietomallipohjaisesta rakennuslupakäsittelystä.

”Kohteen suunnittelija tekee suoraan rakennuslupasäännöstöt täyttäviä malleja, jolloin lupakäsittely nopeutuu huomattavasti. Tietomallinnuksen laajamittainen hyödyntäminen on kaikkien osapuolien etu ja keino rakennusalan tuottavuuden parantamiseen”, Talvitie summaa.

Lehto Group on Helsingin pörssiin vuonna 2016 listautunut rakennusalan uudistajayritys. Yritys on kasvanut toimialaa nopeammin Talousohjattua Rakentamista -konseptin tuella, jolla tuotetaan asiakkaille merkittäviä aika- ja kustannussäästöjä. Yrityksen liikevaihto vuonna 2017 oli 598 miljoonaa euroa ja liikevoitto 61,5 miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu vuosina 2015–2017 oli keskimäärin 47 %:a. Henkilöstöä yrityksellä on yli 1 300.

Lehto_3.jpg Asuinkerrostalon yhdistelmämallin poikkileikkaus, jonka avulla visualisoidaan talotekniikkaa.

Mainos