729681c0 cfc7 4b76 a19a c732450f68cc

Oululaiset innostuivat tankkaamaan paikallisesta biojätteestä tuotettua biokaasua

Kaasuautoilu yleistyy voimakkaasti Oulussa pian sen jälkeen, kun Oulun seudun kuntien jätteiden käsittelystä vastaava Kiertokaari avasi Pohjois-Suomen ensimmäisen biokaasuaseman viime syksynä.

K

iertokaaren tilastojen mukaan sen tankkausasemalta myydään pian kuukausittain 15 000 bensiinilitraa vastaava määrä. Lisäksi Gasum aikoo avata Ouluun kaksi uutta biokaasuasemaa vuoden loppuun mennessä. Biokaasu ei lopu kesken, vaikka asemat lisääntyvät.

”Uusien asemien avaaminen ei ole alueen aiemmilta asemilta pois. Kun tankkausmahdollisuuksia tulee lisää, yhä useampi siirtyy kaasuautoilijaksi”, Gasumin biokaasuratkaisuiden myyntipäällikkö Jani Arala sanoo.

Kiertokaari ja Gasum tuottavat Oulussa tankattavan biokaasun kotitalouksien ja yritysten biojätteestä ja teollisuuden lietteestä. Biokaasu tuotetaan Gasumin mädättämölaitoksessa ja se puhdistetaan maakaasua vastaavaksi polttoaineeksi Kiertokaaren puhdistuslaitoksessa. Laitos on ainoa laatuaan Euroopassa: se jalostaa sekä mädätyslaitoksella tuotettua biokaasua liikennepolttoaineeksi että kaatopaikkakaasua teollisuuteen hyödynnettäväksi.

”Oulun biokaasu on tuotettu paikallisesti, paikallisesta jätteestä ja se myös työllistää samalla paikkakunnalla”, Kiertokaaren toimitusjohtaja Markku Illikainen huomauttaa.

Yksityisautoilijoiden lisäksi erityisesti yritykset ovat siirtymässä biokaasuun. Illikainen sanoo, että Oulussa on jo nyt enemmän kaasutakseja kuin Helsingissä. Myös Gasumilla nähdään yritysten mahdollisuudet niiden hiilijalanjäljen pienentämisessä.

”Biokaasu on edullista energiaa, mutta se voi olla myös asiakkaille syy valita biokaasua käyttävä yritys.”

Mainos