7bb9c77b 2404 48aa bae7 2879f45c7726

Toimivat älykkäät oppimisympäristöt yhteistyöllä

Nopeat kokeilut, systematisoitu toiminta ja avoin mieli: näillä eväillä Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hankkeen kaupungit, koulut ja yritykset muokkaavat opetusta ja oppimista.

H

elsingin, Espoon, Oulun, Tampereen, ja Turun kaupungit sekä TAMK, OAMK ja Turun AMK kehittävät tulevaisuuden digitaalisia ja fyysisiä oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja yhdessä yritysten ja tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden kanssa. Hankkeen päätavoitteena on luoda yhteiskehittämisen kautta uutta liiketoimintaa oppimisympäristöjä kehittäviin yrityksiin. Kaupungeissa ja ammattikorkeakouluissa kehitetään virtuaalisen ja lisätyn todellisuuden (VR ja AR), oppimis- ja tila-analytiikan, tekoälyn, 3D-mallintamisen sekä muiden digitaalisten työkalujen ja oppimissovellusten sekä fyysisten oppimisympäristöjen hyödyntämistä opetuksessa ja oppimisessa varhaiskasvatuksesta aina korkeakoulutukseen asti yhdessä yrityksen kanssa.

6Aika_1.jpg Projektipäällikkö Anna Rantapero-Laine. School Dayn Mika Kasanen

Hanke syntyi käytännön tarpeista. ”Jotta yritysten tuotteet ja palvelut vastaavat aidosti käyttäjien tarpeisiin, niitä on tarpeen kehittää yhdessä opettajien, oppilaiden ja opiskelijoiden kanssa. Toisaalta kaupungit haluavat ottaa käyttöön älykkäitä ja kestäviä ratkaisuja opetustilojen käytön tehostamiseksi ja oppimistulosten parantamiseksi”, hankkeen projektipäällikkö Anna Rantapero-Laine Helsingin kaupungilta kuvailee. Yrityksille avautuu mahdollisuus saada arvokasta käyttäjäkokemusta ja päästä testaamaan tuotteitaan ja palveluitaan Suomen suurimpien kaupunkien oppilaitoksissa. Samalla ne saavat yhteiskehittämisestä arvokkaan referenssin tulevaisuutta varten. Tällaisen innovatiivisen ajattelun pohjalta rakennetaan myös osaltaan koulutusviennin ekosysteemiä, jossa koulut ja oppilaitokset toimivat innovaatio- ja kokeilualustana uudelle liiketoiminnalle ja kasvulle.

Helsingin kaupungissa julkaistiin osana hanketta ensimmäiset nopeiden kokeilujen haasteet yrityksille toukokuussa. Haasteiden kautta yritys pääsee kehittämään tuotettaan suoraan koulun arkeen soveltuvaksi yhdessä opettajien ja oppilaiden tai opiskelijoiden kanssa. Nopeista kokeilusta on laadittu jatkuva ohjelma, johon haetaan mukaan syksyisin ja keväisin. Haasteet muodostetaan aidoista tarpeista yhdessä opettajien kanssa. Yritysten ja koulujen väliltä on puuttunut tällainen tiedon silta – ei ainoastaan Suomesta, vaan myös globaalisti.

6Aika_2.jpg Kokoa Agencyn Olli Vallo

Yritysten kokemuksia

E-oppimateriaaleja ja sovelluksia tuottavan Kokoa Agencyn Olli Vallo tietää koulujen muutostarpeet ja suunnittelun draiverit: ”Koulu on todella erityinen ympäristö applikaatiolle, täysin eri kuin kotiympäristö. Koulussa myös saa heti loppukäyttäjät mukaan osaksi design-tiimiä, antamaan testikäyttöpalautetta ja varmistamaan, että valmis sovellus toimii juuri heidän tarpeisiinsa sopivasti.”

Koulujen hyvinvointiin digitaalisia sovelluksia tuottavan School Dayn Mika Kasanen on ollut mukana yhteiskehittämässä tuotettaan Espoon osahankkeessa. Kasanen on ollut positiivisesti yllättynyt hankkeen annista: ”Avointa, innostavaa, proaktiivista, aidosti toimivaa yhteistyötä. Hieno toimintamalli, jonka pohjalta koulut ja oppilaitokset voivat toimia kokeilu- ja innovaatioalustoina entistä vaikuttavammin.”

TOIMINTAMALLI, JONKA POHJALTA KOULUT JA OPPILAITOKSET VOIVAT TOIMIA KOKEILU- JA INNOVAATIO-ALUSTOINA ENTISTÄ VAIKUTTAVAMMIN.

6Aika_4.jpg

Lisätietoa:
oppimisenuusiaika.fi

6Aika: Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hanketta toteutetaan osana Suomen kuuden suurimman kaupungin yhteistä 6Aika-strategiaa ja se on Euroopan aluekehitysrahaston rahoittama. Hanke jatkuu 30.4.2020 asti.

Mainos