Bdb7f408 14bb 4123 8bae dfc6c2c4521a

Väestörekisterikeskus: Huomisen digitaalinen kunta löytyy Suomi.fistä

Suomi.fi-palveluihin kuuluva Suomi.fi-palvelutietovaranto mahdollistaa kunnan tietojen ja palvelujen päivittämisen vain yhteen paikkaan. Tiedot ja palvelut näkyvät Suomi.fi-verkkopalvelussa ja mobiilisovelluksessa ja ne auttavat kuntalaista löytämään esimerkiksi kunnan päivähoitopaikat tai terveydenhuollon tarjoajat.

S

uomi.fi-verkkopalvelun taustalla toimii Suomi.fi-palvelutietovaranto, jonne kuntien palvelut ja asiointikanavat kuvataan yhdenmukaisesti ja ymmärrettävästi. Se toimii masterdatana eli paikkana, jossa kunnan palvelutiedot päivitetään ja säilytetään, ja jonka kautta palvelukuvaukset voidaan integroida muihin verkkopalveluihin. Kuntien ei tarvitse päivittää tietoja moneen paikkaan erikseen, vaan riittää, kun palvelu on kuvattu Suomi.fi-palvelutietovarantoon.

”Olemme tehneet kyselyjä käyttäjille siitä, miten he ovat kokeneet Suomi.fi-palvelutietovarannon käytön. Vastauksissa korostuu se, kuinka hienoa on, että tietojen päivittäminen ja ajan tasalla pitäminen on nyt helpompaa”, kertoo palvelupäällikkö Sanna Suomalainen-Ajanko Väestörekisterikeskuksesta.

Vaestorekisterikeskus_2.jpg Sanna Suomalainen-Ajanko uskoo, että laadukkaat sekä kattavat palvelukuvaukset voivat tehdä kunnasta kiinnostavamman. Laadukkaat palvelukuvaukset toimivat kunnan käyntikorttina.

Myös laki edellyttää, että kunnat päivittävät tietonsa Suomi.fi-palvelutietovarantoon. Kaikki kunnat ovat työn jo aloittaneetkin, mutta tiedon laatu vaihtelee. Suomi.fi-palvelutietovarannosta löytyy avuksi pohjakuvauksia. Lisäksi palvelukuvausten tekemiseen löytyy kattavasti koulutuksia sekä ohjeistuksia.

”Palvelukuvauksia on tärkeää tehdä yhteistyössä kunnan viestinnän kanssa, sillä on myös imagoasia, kuinka laadukkaasti palvelut on kuvattu. Palvelujen kuvaus auttaa myös strategiatyössä, kun kuntajohdolla on parempi ymmärrys siitä, mitä palveluja kunta tarjoaa sekä miten niitä kannattaa suunnitella ja johtaa tulevaisuudessa”, Suomalainen-Ajanko toteaa.

Suomi.fi-palvelutietovarantoon kuvatut palvelut ovat kuntalaiselle ahaa-elämys siitä, mitä palveluja kunnan alueella tarjotaan. Palvelukuvauksista löytyvät asiointikanavat sekä selkokieliset kartat palvelujen ja asiointikanavien sijainneista. Kunnilla on oikeus käyttää karttoja myös omilla verkkosivuillaan. Avoimien rajapintojen avulla Suomi.fi-verkkopalveluun voi tuoda esimerkiksi paikallisliikenteen aikataulut ja reittioppaat.

Suomi.fi-palvelutietovarannossa olevaa tietoa voidaan hyödyntää myös erilaisiin tarkoituksiin. Esimerkiksi Väestörekisterikeskus on tuottanut Palvelupaikat (beta) -mobiilisovelluksen, josta käyttäjä näkee lähistöllä olevat palvelut. Sovellukseen palvelut latautuvat Suomi.fi-palvelutietovarannosta. Myös EU:n tiedotus ja neuvontapalvelun Sinun Eurooppasi -palvelun tärkein lähdeaineisto Suomen osalta tuotetaan Suomi.fi-palvelutietovarannosta.

Vaestorekisterikeskus_3 (1).jpg Suomi.fi-verkkopalvelun saavutettavuuteen panostetaan paljon, jotta kaikki kuntalaiset pystyvät käyttämään sitä. Suomi.fi-verkkopalvelun tietosisältöjä on saatavilla viittomakielellä.

Kevään ja syksyn aikana Väestörekisterikeskus järjestää kuntien johdolle ”Huomisen digitaalinen kunta” -kiertueen, jossa keskitytään siihen, miten kunnat voivat entistäkin paremmin palvella kuntalaisia tulevaisuudessa tarjolla olevien työkalujen ja palvelujen avulla.

Suomi.fi-palvelutietovarannosta järjestään alkukesän ja syksyn aikana tilaisuuksia kaikissa maakunnissa. Tilaisuuksien tavoitteena on Suomi.fi-palvelutietovarannon hyötyjen ymmärtäminen, sisällöntuotannon laadun parantaminen, käyttöliittymän käytön oppiminen sekä verkostoituminen ja yhteistyö. Tilaisuuksien aikatauluista voi olla yhteydessä osoitteeseen suomifi@suomi.fi.

suomi.fi/palvelutietovaranto

Mainos