B13de16e 35eb 4d2e 99dc 1c99f9eb76ad

Monetra: Ihmislähtöisellä johtamisella huippukorkeaan asiakastyytyväisyyteen

Talous- ja henkilöstöhallinnan palveluita kuntatoimijoille tarjoava Monetra menestyy ammattimaisella ja asiakaslähtöisellä otteellaan.

S

eitsemän vuotta Monetraa johtanut Päivi Pitkänen on tietoisesti luonut yritykseen ihmislähtöistä ja huomioonottavaa toimintakulttuuria.

”Osallistaminen tavalla tai toisella kuuluu meidän toimintamme ytimeen, oli kyse sitten sisäisistä prosesseista tai asiakkaiden palvelusta. Toinen tärkeä arvo on suora puhuminen; organisaatiomme on pitkälti rakentunut kunnilta liikkeenluovutuksilla siirtyneistä palkka- ja talouspalveluista, jolloin avoin kommunikaatio on ollut merkittävä keino yhtenäisten toimintatapojen luomisessa.”

Pitkäsen mukaan Monetran tärkein arvo on olla hyvä paikka tehdä työtä: ”Arvostusta kokevat ja työnsä merkitykselliseksi tuntevat sekä muutenkin hyvinvoivat työntekijät tuottavat parhaan lopputuloksen.”

Monetra sijoittui äskettäin kuuden parhaan yrityksen joukkoon, kun Lappeenrannan yliopisto teki tutkimuksen tietojohtamisen käytännöistä kolmelle sadalle yli sadan hengen suomalaiselle yritykselle. Tutkimuksessa menestyneet yritykset olivat hyödyntäneet tietojohtamisen käytäntöjä keskimääräistä enemmän, monipuolisemmin ja tuloksekkaammin.

”ARVOSTUSTA KOKEVAT JA TYÖNSÄ MERKITYKSELLISEKSI TUNTEVAT SEKÄ MUUTENKIN HYVINVOIVAT TYÖNTEKIJÄT TUOTTAVAT PARHAAN LOPPUTULOKSEN”

”Emme olleet sisäisesti puhuneet edes terminä tietojohtamisesta, mutta meidän osaltamme hyväksi tietojohtamiseksi luokitellut käytännöt olivat syntyneet jatkuvan kehittämisen kulttuuristamme ja organisaatiosta nousseiden tarpeiden pohjalta. Niiden kehittämisessä koko organisaatiomme on ollut jatkuvasti mukana.”

Käytännön kannalta iso askel Monetrassa on ollut ketterien menetelmien – kuten Leanin ja Scrumin – käyttöönotto, jolloin työtehtävien sisällöstä on tullut läpinäkyvämpää.

”Niiden avulla työn kuormitusta voidaan hallita ja jakaa tasaisesti, mikä ehkäisee väsymistä ja ylläpitää korkeaa työmme laatua. Menetelmiä ei ole otettu käyttöön itseisarvoisesti vaan niitä on alettu hyödyntämään tarpeen mukaan. Läpinäkyvyys tuottaa meille selkeämmän tilannekuvan, minkä ansiosta olemme nopeampia reagoimaan asiakkaiden toiveisiin.

Pitkäsen mukaan heidän alansa eri toimijoilla on suhteellisen sama palveluvalikoima ja samaan kykenevät järjestelmät. ”Työmme tavoitteena on pienentää asiakkaan laskutusta. Asiakkaiden kannattaa valita palveluntarjoaja sen mukaan, kenen kanssa yhteistyö tuntuu luontevimmalta ja sujuvimmalta. Pidän suurena vahvuutenamme henkilökohtaista läsnäoloa asiakkaiden suuntaan. Ja sen asiakkaamme ovat arvostaneet korkealle”, Pitkänen summaa lähes sataprosenttisen asiakastyytyväisyyden taustoja.

Yllä olevassa kuvassa: Monetra Oy:n toimitusjohtaja Päivi Pitkänen (vas. alh.) sekä alueyhtiöiden toimitusjohtajat Mari Soukka, Satu Keskitalo- Makkonen ja Annukka Isotalus ovat luoneet konserniin ihmisiä kuuntelevan ja arvostavan yrityskulttuurin.

monetra.fi

Mainos